KNIHA KE STAŽENÍ: Jiří Kořalka, Johannes Hoffmann: Češi v Porýní a Vestfálsku 1890-1918. Edice úředních spisů...

V české verzi vychází edice Jiřího Kořalky a Johannese Hoffmanna Tschechen im Rheinland und in Westfalen 1890-1918...  Pod názvem Češi v Porýní a Vestfálsku 1890-1918. Edice úředních spisů z německých, českých a rakouských archivů a dopisů z českých dělnických časopisů: Průhled do činnosti Sekretariátu českoslovanských zahraničních spolků v Lidovém domě se tak k českému čtenáři dostává úvodní statí doplněný přehled vlastenecko-maloburžoazních, sociálnědemokratických a katolických českých spolků nebo spolků s českou etnickou účastí, která rekonstruuje bohatý spolkový život v daném regionu a době. Knihu si v pdf můžete stáhnout zde.

   

Fotogalerie

Banners

PSA