PRAHA: Budoucnost práce. Představení Oranžové knihy MDA, úterý 4. dubna, 18 hod.

Jako podnět k domácí debatě jsme připravili Oranžovou knihu Budoucnost práce. Myslíme si, že otázka digitalizace se netýká jen technologické modernizace výroby. Důraz v debatě chceme klást na změny, které digitalizace přinese společnosti. Naším cílem je formulovat opatření, jež nám tuto změnu pomohou překonat a využít pro zlepšení každodenního života všech lidí. Radim Hejduk, Kateřina Smejkalová a Vladimír Špidla představí hlavní teze dokumentu, který formuluje postoj sociální demokracie k digitalizaci a společnosti 4.0. Diskuse se zúčastní i bývalý předseda Českého svazu vědecko-technických společností Zdeněk Trojan a další. Akce se uskuteční v úterý 4. dubna od 18.00 v prostorách Steinerova sálu pražského Lidového domu. Pozvánku na akci najdete i na facebooku. Publikaci si v elektronické podobě můžete stáhnout zde.

Za svobodu, spravedlnost a solidaritu - nová kniha k dějinám sociální demokracie

 

Poslední systematické dějiny sociální demokracie vyšly na konci roku 1938 pod názvem Revoluce práce. Jejich autorem je významný sociálně demokratický politik první republiky, mimo jiné dlouholetý předseda prvorepublikového Senátu František Soukup. Jde o knižní dějiny první a s ohledem na dobu vydání už cenzurované.

Naše ambice nebyla tak olbřímí jako ta Soukupova. Jsme ale rádi, že vám můžeme nabídnout knížku "Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Dějiny sociální demokracie v českých zemích" (Praha 2016, 111 s.).

...celý článek

KNIHA KE STAŽENÍ: Jiří Kořalka, Johannes Hoffmann: Češi v Porýní a Vestfálsku 1890-1918. Edice úředních spisů...

V české verzi vychází edice Jiřího Kořalky a Johannese Hoffmanna Tschechen im Rheinland und in Westfalen 1890-1918...  Pod názvem Češi v Porýní a Vestfálsku 1890-1918. Edice úředních spisů z německých, českých a rakouských archivů a dopisů z českých dělnických časopisů: Průhled do činnosti Sekretariátu českoslovanských zahraničních spolků v Lidovém domě se tak k českému čtenáři dostává úvodní statí doplněný přehled vlastenecko-maloburžoazních, sociálnědemokratických a katolických českých spolků nebo spolků s českou etnickou účastí, která rekonstruuje bohatý spolkový život v daném regionu a době. Knihu si v pdf můžete stáhnout zde.

KE STAŽENÍ: Čítanka sociální demokracie 1. Základy sociální demokracie

Do nového roku můžete společně s námi vstoupit s Čítankou sociální demokracie 1: Základy sociální demokracie. Příručku nabízející přístupný výklad základních hodnot a myšlenkového zázemí sociální demokracie vč. případových studií (politik a zemí) si můžete stáhnout zde. S tištěnou verzí se můžete potkat na našich školeních. "Rád bych," říká ve svém úvodním slovu ke knize předseda vlády a ČSSD Bohuslav Sobotka, "aby i díky této publikaci mohla naše generace vedení sociálně demokratické strany předat tuto stranu dalším generacím sdruženým ne na penězích svého vůdce, ani jen na snaze o převzetí moci, ale na hodnotách, které nás spojují napříč Evropou a světem i napříč staletími." Zda se to může podařit, posuďte sami.

PolicyPaper FEPS: Banking Union. A response to Europe’s fragile financial integration dreams?

PolicyPaper FEPS věnovaný bankovní unii coby řešení finanční a hospodářské krize v EU si můžete stáhnout zde.

   

Fotogalerie

Banners