Představenstvo MDA.

Představenstvo MDA, je výkonným orgánem Valného shromáždění. Představenstvo je tvořeno předsedou, místopředsedou a jedenácti členy MDA s hlasem rozhodujícím; náhradníky, ředitelem, tajemníkem, předsedou správní rady Nadace MDA, předsedou a pověřeným členem revizní komise s hlasem poradním. Představenstvo svou činností prosazuje a zajišťuje plnění usnesení valného shromáždění.

 

   

Fotogalerie

Banners