Shromáždění delegátů MDA

Shromáždění delegátů MDA je nejvyšším orgánem MDA, svolává je Předseda MDA nejméně jedenkrát za rok. Mimo jiné určuje hlavní směry činnosti MDA, schvaluje rozpočet, volí navržené kandidáty do ústředních orgánů, rozhoduje o změnách stanov a potvrzuje zřízení a zrušení poboček MDA. Klíč pro volbu delegátů/delegátek pobočných spolků určuje Představenstvo MDA.

   

Fotogalerie

Banners