Členská schůze MDA

  • Členská schůze MDA je nejvyšším orgánem MDA.
  • Členskou schůzi MDA svolává představenstvo MDA nejméně jedenkrát za rok.
  • Představenstvo MDA svolá členskou schůzi MDA z podnětu alespoň jedné třetiny všech členů MDA nebo revizní komise MDA nejpozději do tří měsíců od doručení písemné žádosti.
  • Pozvánka na členskou schůzi MDA musí být odeslána všem členům MDA nejméně 30 dnů přede dnem konání členské schůze. Musí obsahovat čas, místo a program jednání.
  • Členské schůze MDA se mají právo účastnit s hlasem rozhodujícím všichni členové MDA.

 

   

Fotogalerie

Banners

kritika