Zahraniční oddělení ČSSD

Kontakt

Adresa:
Hybernská 7 Praha 1 110 00 ČR

Telefon: +420 296 522 111

http://www.zkcssd.cz/cz/

Další údaje

Další údaje:

Zahraniční komise je ústřední odbornou komisí ČSSD, jejímž garantem je stínový ministr zahraničních věcí a místopředseda ČSSD PhDr. Lubomír Zaorálek.

Hlavní naplní práce komise je:

- definovat dlouhodobý program zahraniční politiky ČSSD
- reagovat na aktuální události na mezinárodní i národní scéně
- připravovat expertní stanoviska ke konkrétním tématům zahraniční politiky České republiky
- podílet se na hledání a vytváření konsensu v zahraniční politice s ostatními politickými stranami
- spolupracovat s experty v oblasti zahraniční politiky z evropských sociálnědemokratických stran i dalších partnerských stran z celého světa
- účastnit se různých národních i mezinárodních projektů v oblasti mezinárodních vztahů

Zahraniční politika byla vždy prioritou ČSSD. Cílem je posílit pozici České republiky na mezinárodní scéně, která je čím dál složitější a čím dál komplexnější. Proto ČSSD představuje na těchto webových stránkách svůj program, který by měl poukázat na hlavní prioritní oblasti a nástroje zahraniční politiky, které ČSSD považuje za klíčové.

   

Fotogalerie

Banners