Ekumenická akademie Praha

Kontakt

Adresa:
Sokolovská 50 Praha 8 - Karlín 186 00 ČR

Telefon: +420 272 733 044

Fax: +420 272 737 077

http://www.ekumakad.cz/

Další údaje

Další údaje:

Občanské sdružení Ekumenická akademie Praha (EAP) je nevládní nezisková organizace, která se zabývá vzděláváním dospělých a mládeže formou přednášek, studijních pobytů, seminářů a konferencí a dalšími způsoby, jako je publikování a dokumentace. Kromě toho uskutečňuje i konkrétní projekty - např. rozvojový projekt v Zambii (2005) nebo od roku 2004 velkoobchod se spravedlivě obchodovaným zbožím - Fair Trade.

Obsahově se zaměřuje na otázky kultury, politiky, vztahů církve a společnosti, sociální spravedlnosti, udržitelného rozvoje a ve významné míře otázkami vztahů Severu a Jihu. Záměrem akademie je vytvářet fórum pro otevřenou diskusi o těchto otázkách a to v široké spolupráci s partnerskými institucemi doma i v zahraničí. EAP začala pracovat v roce 1995.

   

Fotogalerie

Banners