BRNO: Masarykova filosofie českých dějin, úterý 29. 3. 2016, 17 hod.

Předkládáme posluchačům další významné téma masarykovských přednášek dlouholeté pracovnice Masarykova ústavu AV ČR dr. Marie Neudorflové. O Masarykově filosofii dějin v konfrontaci s koncepcí Pekařovou bylo napsáno mnoho, stejně tak o stýkání a potýkání těchto dvou osobností. V dnešní době přílivu migrantů z jiných kultur a tázání po hodnotách a směrování Evropy, potřeby sjednocení národní a občanské komunity ČR je téma přednášky zvláště aktuální. Přednášku můžete navštívit v zasedací místnosti  KVV ČSSD Jihomoravského kraje (Masarykova 31, Brno).

   

Fotogalerie

Banners