Odliv zisků - Odvrácená strana zahraničních investic, středa 7. prosince, 18 hod.

Ekonomové Aleš Chmelař (vedoucí Oddělení strategií a trendů Úřadu vlády ČR), Jan Bittner a Michal Pícl (Odbor analýz a informací Úřadu vlády ČR) představí závěry studie o odlivu zisků do zahraničí, která již nyní čeří vody českého ekonomického diskurzu. Zahraniční kapitál byl hlavním zdrojem ekonomického růstu po roce 2005. Vytváří relativně méně pracovních míst než český kapitál, tato místa mají navíc menší přidanou hodnotu. I v důsledku toho odvádíme více než 300 mld. korun ročně do zahraničí, což nás v relativním odlivu kapitálu staví na první místo v EU. Budeme se zamýšlet nad tím, jak stimulovat ekonomický růst z domácích zdrojů a jak začít lákat zahraniční investice firem z odborně a technologicky náročnějších odvětví, kde je vyšší pravděpodobnost, že u náš budou své zisky reinvestovat. Debatu bude moderovat Heda Čepelová z Masarykovy demokratické akademie. Analýzu si můžete stáhnout z webu Úřadu vlády. Sejdeme se ve středu 7. prosince 2016 v 18 hod. ve Steinerově sále Lidového domu (Hybernská 7, Praha 1). Akci najdete i na facebooku.


   

Fotogalerie

Banners

FEPS