PRAHA: Budoucnost práce. Představení Oranžové knihy MDA, úterý 4. dubna, 18 hod.

Jako podnět k domácí debatě jsme připravili Oranžovou knihu Budoucnost práce. Myslíme si, že otázka digitalizace se netýká jen technologické modernizace výroby. Důraz v debatě chceme klást na změny, které digitalizace přinese společnosti. Naším cílem je formulovat opatření, jež nám tuto změnu pomohou překonat a využít pro zlepšení každodenního života všech lidí. Radim Hejduk, Kateřina Smejkalová a Vladimír Špidla představí hlavní teze dokumentu, který formuluje postoj sociální demokracie k digitalizaci a společnosti 4.0. Diskuse se zúčastní i bývalý předseda Českého svazu vědecko-technických společností Zdeněk Trojan a další. Akce se uskuteční v úterý 4. dubna od 18.00 v prostorách Steinerova sálu pražského Lidového domu. Pozvánku na akci najdete i na facebooku. Publikaci si v elektronické podobě můžete stáhnout zde.

ZLÍN: Evropa na křižovatce: beseda s Lubomírem Zaorálkem, pondělí 27. března, 15 hod.

Zvema k debatě s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem o postavení České republiky v měnící se Evropě. Diskusního setkání se zúčastní také poradkyně premiéra Alena Gajdůšková a poslanec Antonín Seďa. Debata proběhne v pondělí 27. března 2017 od 15 do 16.30 v Kavárně Továrna (Vavrečkova 7074, 13. budova SVIT-u, Zlín). Pozvánku najdete i na facebooku.

OLOMOUC: Odliv 300 miliard. Odvrácená strana zahraničních investic, úterý 7. února, 17.30

Ročně odvádíme více než 300 mld. korun ročně do zahraničí, díky čemuž jsme v relativním odlivu kapitálu na prvním místě v EU. Proč? A co s tím? Hosty diskuse budou ekonom Jan Bittner (Odbor analýz a informací úřadu vlády ČR) a Pavlína Žáková (ekonomická poradkyně Evropské komise, zastoupení v ČR). Jan Bittner představí (jakožto jeden z hlavních autorů) studii o odlivu zisků do zahraničí, která zahýbala s českým ekonomickým diskurzem. Od Pavlíny Žákové se zase můžete těšit na představení nových opatření ze strany EU v oblasti zdanění korporací, což s tématem přesouvání zisků úzce souvisí. Debata se bude konat v budově Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Křížkovského 12) v místnosti 2.18. Analýza je k přečtení zde. Událost najdete i na facebooku. Těšíme se na vás!

PRAHA: České lesy: cesta k udržitelnému hospodaření, středa 29. března, 17 hod.

Ekologická platforma Zvonečník zve na panelovou diskusi na téma České lesy: cesta k udržitelnému hospodaření. Na debatě vystoupí cela řada významných odborníků - včetně dvou vysokoškolských profesorů a ředitelů Lesy ČR. Odpovědi budeme hledat především na tři otázky: Jaké druhové složení v současnosti lesy mají a jaké by ho měly ideálně mít? Jak se v současnosti ekonomicky vyplácí pěstování přírodě blízkých lesů? Jaké změny v legislativě a ekonomickém nastavení hospodaření jsou nutné? Neváhejte a přijdťe na debatu také. Uskuteční se ve středu 29. března 2017 od 17 hod. ve Steinerově sále Lidového domu (Hybernská 7, Praha 1). Pozvánka je ke stažení zde a najdete ji i na facebooku.

Odliv zisků - Odvrácená strana zahraničních investic, středa 7. prosince, 18 hod.

Ekonomové Aleš Chmelař (vedoucí Oddělení strategií a trendů Úřadu vlády ČR), Jan Bittner a Michal Pícl (Odbor analýz a informací Úřadu vlády ČR) představí závěry studie o odlivu zisků do zahraničí, která již nyní čeří vody českého ekonomického diskurzu. Zahraniční kapitál byl hlavním zdrojem ekonomického růstu po roce 2005. Vytváří relativně méně pracovních míst než český kapitál, tato místa mají navíc menší přidanou hodnotu. I v důsledku toho odvádíme více než 300 mld. korun ročně do zahraničí, což nás v relativním odlivu kapitálu staví na první místo v EU. Budeme se zamýšlet nad tím, jak stimulovat ekonomický růst z domácích zdrojů a jak začít lákat zahraniční investice firem z odborně a technologicky náročnějších odvětví, kde je vyšší pravděpodobnost, že u náš budou své zisky reinvestovat. Debatu bude moderovat Heda Čepelová z Masarykovy demokratické akademie. Analýzu si můžete stáhnout z webu Úřadu vlády. Sejdeme se ve středu 7. prosince 2016 v 18 hod. ve Steinerově sále Lidového domu (Hybernská 7, Praha 1). Akci najdete i na facebooku.


Podkategorie

   

Fotogalerie

Banners

kritika