PRAHA: Neziskový sektor v legislativě a politice vlády, čtvrtek 21. ledna 2016, 17 hod.

Panelová diskuze bude věnována aktuálním tématům spojeným se životem neziskových organizací. Bude se hovořit o stavu neziskového sektoru v ČR a jeho vývoji, státní politice vůči NNO a připravované legislativě – zákonu o dobrovolnictví, sociálním podnikání a veřejné prospěšnosti. S pozvanými hosty můžete diskutovat i o problematice změn vyplývajících z Nového občanského zákoníku. Vystoupí: JUDr. Hana Frištenská – tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a Ing. Marek Šedivý - prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Moderuje Bc. Milada Šnajdrová – expertka na otázky nestání neziskových organizací. Debata proběhne ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 17 hod. ve Steinerově sále Lidového domu (Hybernská 7, Praha 1).Událost můžete sdílet i na facebooku.

PRAHA: Daňové úniky – systémová chyba nebo nutné zlo?, úterý 5. ledna 2016, 18 hod.

Zveme na první novoroční veřejnou debatu. K následujícím tématům vystoupí: Daňové úniky, netransparentnost a jejich vliv na společnost - David Ondráčka (Transparency International), Typologie daňových úniků, rozsah a jejich vliv na ekonomiku - Jiří Šteg (Iniciativa pro rovnost) a Taxparency jako nový nástroj proti daňovým únikům a anonymitě vlastnictví firem - Ondřej Vondráček (Lexperanto). Akce se uskuteční v úterý 5. ledna 2016 od 18 hod. ve Steinerově sále Lidového domu (Hybernská 7, Praha 1). Přidat se můžete i k facebookové události.

PRAHA: Klima a rozvoj, pondělí 14. prosince 2015, 18 hod.

Zveme na seminář Klima a rozvoj. Aktuální informace ze své praxe představí: Cíle udržitelného rozvoje - Jiří Silný (Ekumenická akademie), Rozvoj a transformační spolupráce - Tomáš Tožička (Česko proti chudobě) a Klimatický summit COP 21 - Milan Smrž (Eurosolar). Seminář se uskuteční v pondělí 14. prosince 2015 v 18 hod. v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností v sále č. 219 (Novotného lávka 5, Praha 1). Letáček si můžete stáhnout zde.

BRNO: Klima a rozvoj, středa 16. prosince 2015, 18 hod.

Zveme na brněnský seminář Klima a rozvoj. Aktuální informace ze své praxe představí: Cíle udržitelného rozvoje - Jiří Silný (Ekumenická akademie), Rozvoj a transformační spolupráce - Tomáš Tožička (Česko proti chudobě) a Klimatický summit COP 21 - Milan Smrž (Eurosolar). Seminář se uskuteční ve středu 16. prosince 2015 od 18 hod. v Café Atlas - Sál B. Bakaly (Žerotínovo nám. 6, Brno).  Letáček si můžete stáhnout zde.

PRAHA: Kapitál ve 21. století, úterý 8. prosince 2015, 17 hod.

Pobočný spolek Praha ve spolupráci se Sdružením pro levicovou teorii - SOK zve na prezentaci  knihy Thomas Piketty – Kapitál v 21. století. Obsáhlé dílo francouzského profesora ekonomie kritizuje prohlubující se majetkovou nerovnost ve světě a spatřuje v ní jedno z největších nebezpečí současného systému. Autor, který shromažďování nejrůznějších dat a jejich vyhodnocování věnoval 15 let, upozorňuje, že majetková nerovnost je stejná jako před sto lety a roste způsobem, který ohrožuje jak demokracii, tak ekonomiku. V diskusi vystoupí: Miroslav Tejkl – právník a místostarosta za ČSSD v Chrudimi a zastupitel v Pardubickém kraji a Martin Škabraha – filosof, Univerzita Palackého v Olomouci. Diskuse se koná v úterý 8. prosince 2015 v 17 hodin ve Steinerově sále Lidového domu (Hybernská 7, Praha 1). Letáček s pozvánkou si můžete stáhnout zde.

Podkategorie

   

Fotogalerie

Banners

kritika