Členské příspěvky

S platností od 1. ledna 2018 stanovilo představenstvo MDA výši členských příspěvků pro členy MDA a klubu MDA následovně:

  • členský příspěvek pro člena/členku MDA, z. s. činí nejméně 200 Kč / rok
  • členský příspěvek pro člena/členku Klubu MDA činí nejméně 100 Kč / rok,
  • členský příspěvek pro člena/členku MDA starší/ho 65 let a studenta do 26 let činí nejméně 50 Kč / rok,
  • členský příspěvek pro člena/členku Klubu MDA starší/ho 65 let a studenta do 26 let činí nejméně 50 Kč / rok,
  • členský příspěvek pro člena/členku MDA právnickou osobu činí nejméně 2 000 Kč / rok,
  • nejvyšší možná výše členského příspěvku je omezena částkou 50 000 Kč / rok,
  • člen/ka MDA již neplatí členský příspěvek pro člena/členku Klubu MDA.

 

   

Fotogalerie

Banners